pinoklis

pinõklis sm. (2) Lz, , Gg, Užg, Tvr toks pagaliukas vyžoms pinoti, adiklis: Nerandu pinoklio – baigčia vyžas pint Slk. Paėmęs karnų ir pinõklį, papinok vyžas LMD(Dsn). ^ Atej[o] senelis sukūdęs: likus galva kai sąspara, pirštai kai pinokliai Ml.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • adiklis — adìklis sm. (2) 1. įrankis vyžoms adyti: Paieškok adìklio, vyželes paadysiu Skp. Imk adìklį, geriau karną įkiši Pg. Iš šito kaulo išeis geras adìklis Ppl. Su adikliù luodo vyžas Kp. Pasiėmė terbą, sudėjo į ją šiokius tokius daiktelius:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kaulinis — 2 kaulinis, ė adj. (1), kaulìnis (2) 1. SD106, Ak, M → kaulas 1: Peilio kotas kaulìnis J. Kaulinės šukos Mrc. Kaulinės kriaunos, šukos Brš. Kaulinis augmuo BŽ266. Kaulinis pinoklis OG173. Kaulìnis knypkis K. Vidinė ausis yra sudaryta iš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pinaklis — pinãklis sm. (2) 1. Q188, Kb, Rtn, PnmA, Alv, Lp, Mrj žr. pinoklis: Nudrožk man pinãklį – neturiu kuo vyžus pinot Nč. Papinok su pinakliu, bus geriau Dg. Kur tas pinaklaitis, kur sėtuves pina? Vlk. | prk.: Kur kiši savo pinakliùs (pirštus)! Ml …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pinokšlis — pinõkšlis sm. (2) Upn žr. pinoklis: Užkišiau pinõkšlį už karnos, pamygau, ir nulūžo Kkl. ^ Jis eina kaip pinõkšlis (svyruodamas): kojos pinasi, liesas Kkl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pinotinis — sm. (1) žr. pinoklis: Šitas pinotinis atbuko ir karnų nepraduria PnmA …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pinočius — pinõčius sm. (2) pinoklis (?): Devynios štukės sienoje pinočių, o ši dešimtas kaulinis ąseklis LTR(Lš) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • varstoklis — varstõklis sm. (2) toks pagaliukas vyžoms pinoti, pinoklis: Ot gerus varstoklius išsipjoviau! Kzt …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.